Vilka står bakom?

Kursen togs fram år 2005 framtagen av Prevent i samarbete med Saneringsföretagens Riksförbund (SFR), Lärcentrum Masugnen och Bäwer och Nilsson AB.

2012 gjordes en begränsad revidering av innehållet, framför allt av de test som ingår i kursen. Vidare tydliggjordes hur den webbaserade teoridelen av utbildningen ska kompletteras med praktikintyg och/eller en så kallad närträff.

Revideringen har gjorts av Prevent i samarbete med SFRAlmega Serviceentreprenörerna och Fastighetsanställdas Förbund, med Mats Norrbom, Corvara Industri & Skadeservice AB, som sakkunnig. Ett särskilt tack riktas till honom.

Prevent ansvarar för den tekniska driften av utbildningen.


För frågor om utbildningen kontakta

Prevent, hogtryckssprutning@prevent.se

För frågor om tekniska aspekter kontakta

Prevent, kundservice@prevent.se, tel: 08-402 02 20