Behöriga handledare


Mats Norrbom, 
Mats.Norrbom@corvara.se
070-6600152, 060132726
Företag: Corvara Industri & skadeservice AB
www.corvara.se

Hans Jöhnk
hans@johnk.se
076-6104270
Företag: Hans Jöhnk Högtrycksutbildningar


Kjell Hellgren,
khe@omoe.se
072-7332750, 044-946132
Företag: OMOE AB
www.omoe.se


Per Jonsson
per@abcfasad.se
070-2487802
Företag: ABC Fasad
www.abcfasad.se


Mats Dürhagen
mats@soderlindhs.se
072-5129801
Företag:A Söderlindh i Sverige AB
www.soderlindhs.se

Björn Gustavsson
bjorn.gustavsson@cija.se
070-4230150, 08-855661735
Företag: Cija Tank AB
www.cija.se


Sonny Johannesson
sj@pulsab.se
070-6170789
Företag:Puls Planerad Underhållsservice AB
www.pulsab.se

Jonas Björk
jonas@svb-tyringe.se
0708-69 09 69
Företag:Sand & Vattenbläst i Tyringe AB
www.svb-tyringe.com


Jimmy Lundvist
jimmy.lundqvist@mtr.se
076-641 19 91
Företag:MTR Stockholm AB
www.mtr.se

Johan Isberg
johan.isberg@mtr.se
076-641 14 35
Företag:MTR Stockholm AB
www.mtr.se


James Nordmark
james.nordmark@mtr.se
076-641 15 45
Företag:MTR Stockholm AB
www.mtr.se

Petter Dahl
petter.dahl@skadeteknik.se
010-4706715
Företag:Skadeteknik Sverige AB
www.skadeteknik.se


Magnus Henningsson
magnus.henningsson@skadeteknik.se
010-4706742
Företag:Skadeteknik Sverige AB
www.skadeteknik.se

Mathias Pullola
lungalven@gmail.com
070-356 98 79
Företag:Lungälvens Plast HB


Christer Ingmarsson
070-41 56 171
Västervik
           
       
         

Peter Vasara
peter.vasara@corvara.se
070-6209510
Företag:Corvara Industriservice AB
www.corvara.se


Erik Andersson
dynastytt@gmail.com
Företag:ISS Facility Services AB
www.se.issworld.com

Magnus Ullenius
magnus.ullenius@ragnsells.se
070-927 27 19
Företag:Ragn-Sells AB
www.ragnsells.se


Leif Eriksson
leif_e@hotmail.com
070-9272710
FöretagRagn-Sells AB
www.ragnsells.se

Lars Stridbar
lars.stridbar@ragnsells.com
070-9272532
Företag:Ragn-Sells AB
www.ragnsells.se

 


Jonas Nilsson
jonas.nilsson@ragnsells.com 
070-927 45 31
Företag:Ragn-Sells AB
www.ragnsells.se

Richard Nilsson
richard.nilsson@ragnsells.com
070-9272804
Företag:Ragn-Sells AB
www.ragnsells.se


Handledarutbildning

För frågor om handledarutbildning, kontakta SFR, ann-sofie.nestani@almega.se.

Den som vill bli handledare bör vara arbetsledare eller operatör med stor praktisk erfarenhet av högtryckssprutning, dvs. ha jobbat praktiskt i branschen i minst 2 – 3 år. Vidare är det önskvärt att den blivande handledaren har visst pedagogiskt intresse och datorvana.

Syftet med handledarutbildningen är att bygga den grund som handledarna sedan kan utgå ifrån i sitt arbete med att utbilda behöriga operatörer.  Den gemensamma grunden ska möjliggöra för handledarna att genomföra sina utbildningsinsatser på ett flexibelt och pedagogiskt sätt och med gemensamma bedömningskriterier.

Handledarutbildningen är avgiftsbelagd och omfattat 3 dagar varav en självstudiedag. 

Efter utbildningen ska handledaren:

  • känna till syftet med och bakgrunden till utbildningen

  • behärska utbildningsmaterialet avseende navigering och handledningsfunktioner

  • kunna planera sina utbildningsinsatser

  • kunna leda och genomföra den webbaserade utbildningen och vid eventuell närträff kunna bedöma elevernas praktiska färdigheter

  • kunna utvärdera kursdeltagarnas kunskaper för diplomering